Peršokti prie turinio

Nuotrauka

Knygos. Tema - istorija,karyba • Prašome prisijungti, kad galėtumėte parašyti atsakymą
Temoje atsakymų: 3

#1
motiejukas

motiejukas
 • Nariai
 • 2 Pranešimai:

Vilniuje arba siunčiu paštu. Pašto išlaidas apmoka pirkėjas.

 

Lietuvos kariuomenė , pokario Lietuvos partizanai,politika

 

1.      V.Ašmenskas ,,Didžiosios tautos aukos,, Leidimas 2007 m. 305 puslapiai. Stovis geras. Knyga apie sovietų represijas prieš Lietuvos karininkiją ir politikus. 

Kaina  3 €

2.      Povilas Pečiulaitis ,,Šitą paimkitę gyvą,, . Leidimas 1993 m. 303 puslapiai. Stovis normalus. Lietuvos partizano,politinio kalinio,JAV piliečio Povilo Pečiulaičio – Lakštingalos atsiminimai.

Kaina 1,5 €

3.      Nijolė Gaškaitė – Žemaitienė ,,Žuvusiųjų Prezidentas,, . Leidimas 1998 m. 510 puslapių. Stovis idealus. Biografinė knyga apie Lietuvos partizanų vadą,LLKS prezidiumo pirmininką Joną Žemaitį – Vytauta. 

Kaina 5 €

4.      J.Listopadskis . ,,Laisvės ir vergijos metai,, . Leidimas 1993 m. 199 puslapiai. Stovis labai geras. Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo pulkininko leitenanto J.Listopadskio (1899-1971) atsiminimai apie karininko kelią ir tarnybą,mūsų kariuomenės tragediją 1940 m ,lietuvio dėstytojo ,,karjerą,, Maskvos karo akademijoje. 

Kaina 1 €

5.      Autorių kolektyvas ,,Krašto Apsaugos Savanorių Pajėgos,, Leidimas 2001 m. 167 puslapiai. Stovis idealus. Leidinys supažindina su KASP 10-ies metų istorija,įvykiais. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis. 

Kaina  10 €

6.      Autorių kolektyvas ,,Mes-savanoriai,, . Leidimas 1995 m. 143 puslapiai. Stovis labai geras. Tiražas 1000 vnt. Trumpa SKAT istorijos apžvalga,apimanti 1991 – 1995 m laikotarpį. Leidinys gausiai iliustruotas fotografijomis 

Kaina 7 €

7.      Vytautas Voveris ,,Trečioji savanorių karta,, Leidimas 2006 m. 163 puslapiai. Stovis labai geras. Tiražas 1250 vnt. Knygoje apžvelgiama Lietuvos SKAT istorija. 

Kaina 7 €

8.      Jonas Rudokas ,,Prarastieji Lietuvos talentai,, . Leidimas 2001 m. 399 puslapiai. Stovis įdealus. Knyga-kuklus paminklas kelioms dešimtims mokslo žmonių,dirbusių Lietuvos kariuomenėję 1918-1940 m. 

Kaina 10 €

9.      Autorių kolektyvas ,,Lietuvos partizanų kovos ir jos slopinimas MVD-MGB dokumentuose 1944-1953m,, Leidimas 1996 m. 722 puslapiai. Stovis geras.Dokumentų rinkinys,kurie atskleidžia MVD vykditas priemones prieš Lietuvos partizanų judėjimą. 

Kaina 5 €

10.  Autorių kolektyvas ,,Pamirštas SSRS karo nusikaltimas. Rainiai 1941.06.24-25,, . Leidimas 2006 m. 309 puslapiai. Stovis idealus. Knyga skirta Rainių žudynių 65-osioms metinėms paminėti. 

Kaina 2 €

11.  Janina Semaškaitė ,,Priesaika.Jonas Semaška-Liepa ir bendražygiai,, Leidimas 2000 m. 406 puslapiai. Stovis idealus. Dokumentinė esė apie Lietuvos ir Vokietijos kariuomenių karininką ,pasipriešinimo sovietams organizatorių J.Semaška. 

Kaina 10 €

12.  Autorių kolektyvas ,,Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai,, Pirmas tomas ,,LDK didieji etmonai ir sukilimų vadai,, Leidimas 2008 m. 290 puslapių.Stovis idealus.Tiražas 4000 vnt. Knyga supažindina su LDK kariuomenės didžiaisiais etmonais,sukilimų Lietuvoje vadais.                  

Autorių kolektyvas ,,Krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai,, Antras tomas. Leidimas 2008 m. 448 puslapiai. Stovis idealus. Tiražas 4000 vnt. Knyga supažindina su prieškario ir atkurtos nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vadais bei krašto apsaugos ministrais.  

Kaina už abi dalis 40 €

13.  Autorių kolektyvas ,,Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941/1944-1953 metais sovietinės okupacinės valdžios dokumentuose,, Leidimas 1995 m. 626 puslapiai. Stovis labai geras. Knyga apie lietuvių tautos trėmimus 1940-1953 m. Knygoje pateikiami sovietinių okupacinių institucijų dokumentai apie trėmimus.

Kaina 3 €

14.  Algimantas Liekis ,,Signatarai.Vasario 16,, Leidimas 1996 m. 408 puslapiai. Stovis geras. Knyga apie 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus. Pateikiamos signatarų biografijos. 

Kaina 4 €

15.  Tomas Remeikis ,,Lietuvos Respublikos užsienio politika.Dokumentai 1939-1940 m,, .        Pirmas tomas. Leidimas 2009 m. 690 puslapių. Stovis idealus. Tiražas 500 vnt.   Knyga apima vienerių metų laikotarpį-1939 m. rugpjūčio 29 d iki 1940 m. rugpjūčio 14 d. Per ši laikotarpį pasikeitė Europa. Dokumentų rinkinio pagrindą sudaro Lietuvos diplomatų korespondebcija.Pateikiami dokumentai leis susidaryti visapusišką vaizdą apie to meto įvykius.                                             

Tomas Remeikis ,,Lietuvos Respublikos užsienio politika.Dokumentai 1939-1940 m,, . Antras tomas. Leidimas 2009 m. 317 puslapių. Tiražas 500 vnt.   Knyga apima vienerių metų laikotarpį-1939 m. rugpjūčio 29 d iki 1940 m. rugpjūčio 14 d. Per ši laikotarpį pasikeitė Europa. Dokumentų rinkinio pagrindą sudaro Lietuvos diplomatų korespondebcija.Pateikiami dokumentai leis susidaryti visapusišką vaizdą apie to meto įvykius.  Kaina už abi dalis 20 €

16.  Tomas Remeikis ,,Lietuvos Respublikos užsienio politika. Dokumentai 1938 m,, Leidimas 2012 m. 495 puslapiai. Stovis idealus. Tiražas 500 vnt.  Šį dokumentų rinkinį sudaro dokumentai ir diplomatiniai susirašinėjimai,vykę artėjančios katastrofos Europoje išvakarėse. 

Kaina 10 €

17.  Autorių kolektyvas ,,Nepriklausomos Lietuvos Valstybės atkūrimas 1917-1922 m,, Leidimas 2001 m. 176 puslapiai. Stovis geras.Tiražas 1000 vnt. Leidinys ,skirtas atminti 1998 m. organizuotai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 80-čio parodą.               

 Kaina  2 €

18.  Algimantas Liekis ,,LKP agonijos kronika,, Pirma dalis. Leidimas 1996 m. 342 puslapiai. Stovis geras.Knygoje mėginama atskleisti LKP pastangos išlikti Lietuvos valdžioje reorganizavusis į savarankišką partija,siekiai Lietuvos tautos atgimimą panaudoti savo tikslams. Aprašomi įvykiai Lietuvoje vios sovietų okupacijos metu.                                                                                             Algimantas Liekis ,,LKP agonijos kronika,, Antra dalis. Leidimas 1996 m. 330 puslapiai. Stovis geras.Knygoje mėginama atskleisti LKP pastangos išlikti Lietuvos valdžioje reorganizavusis į savarankišką partija,siekiai Lietuvos tautos atgimimą panaudoti savo tikslams. Aprašomi įvykiai Lietuvoje vios sovietų okupacijos metu.                                              

Kaina už abi dalis 7 €

19.  N.Gaškaitė-Žemaitienė ,,Partizanai apie pasaulį,politiką ir save,, Leidimas 1998 m. 711 puslapių. Stovis labai geras.  Šioje knygoje pateikiamos partizanų publikacijos iš 1944–1956 m. Lietuvoje pogrindyje leistų leidinių. Rinkinį sudaro probleminiai straipsniai, įvykių komentarai, egzistenciniai apmąstymai ir kitokia publicistika 

Kaina 5 €

20.  Petras Stankeras ,,Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare,, Leidimas 2008 m. 811 puslapių. Stovis idealus. Monografijoje analizuojamos lietuvių policijos atkūrimo politinės aplinkybės 1941 m., atkurtos lietuvių policijos administravimo tvarka, jos misija, vaidmuo, struktūrų raida ir tinklas bei reikšmė Lietuvos vidaus padėčiai vokiečių valdymo metais. Autorius, pasitelkęs naujus istorinės literatūros darbus ir archyvinius šaltinius, siekė visiškai naujai pažvelgti į lietuvių policijos atkūrimą bei egzistavimą karo metais. 

Kaina 15 €

21.  Petras Ironis Jokubka ,,Gulbinškių idilė,, Leidimas 1999 m. 335 puslapiai. Stovis labai geras. Lietuvos kariuomenės karininko knygoje pasakojama apie Nepriklausomybės kovas 1918-1920 m., jose dalyvavusius savanorius,kovų veiksmus ir žmonių likimus Lietuvą okupavus sovietams. Kaina 1,5 €

22.  Justinas Sajauskas ,,Suvalkijos geografija,, Leidimas 2001 m. 438 puslapiai. Stovis geras. Buvusių partizanų ryšininkų,rezistencinės kovos rėmėjų gyvenimo literatūrinės miniatiūros vaizdingai perteikia pokario Lietuvos realybę. 

PARDUOTA

23.  Autorių kolektyvas ,,Laisvės saulei tekant,, Leidimas 1999 m. 260 puslapių. Stovis labai geras. Tiražas 1000 vnt. Knyga apie kovas dėl Lietuvos išvadavimo iš bolševikų Zarasų krašte 1919 m.

Kaina 3 €

24.  Vytautas Voveris ,,Pasienietis Gintaras Žagunis.Laisvės gynėjo kelias,, Leidimas 2008 m. 158 puslapiai. Stovis idealus. Lietuvos Pasienio apsaugos pareigūno,1991.05.19 žuvusio tarnyboje Krakūnų poste,gyvenimo istorija. Knyga-dalis Lietuvos Pasienio apsaugos istorijos kurioje aprašomas sudėtingas,pilnas pavojų 1991 m Pasienio apsaugos pareigųnų darbas.

Kaina  4 €

25.  A.Anušauskas/G.Sviderskytė ,,XX amžiaus slaptieji archyvai,, Leidimas 2008 m. 379 puslapiai. Stovis labai geras. Knygos pagrindą sudaro TV dokumentinio serialo ,,XX amžiaus slaptieji archyvai,, medžiaga. Kiekviena dalis-istorinis detektyvas. Parodomos slaptų tarnybų ir karinės operacijos, agentų dramos,neišaiškinti nusikaltimai,perversmai ir pučai,istorinių asmenybių biografijos, teroras ir žvalgybų karas Lietuvoje. 

Kaina 10 €

26.  Vidas Grigoraitis ,,Lietuvos kariuomenės technika 1918-1940 m,, Leidimas 2009 m. 271 pusl. Stovis geras. Knyga apie prieškario Lietuvos kariuomenės technika. Atskirai aprašoma ir Lietuvos kaimyninių šalių turėta karinė technika. 

Kaina 20 €

27.  J.Talalas ,,Lietuvos pavergimo dokumentai,, Leidimas 1994 m. 375 pusl. Stovis geras. Knygoje skelbiami dokumentai apie sovietų veiklą okupuotoje Lietuvoje,pateikiamos Lietuvos žmonių suėmimų ir tardymų dokumentai. 

Kaina   1 €

28.  Vida Uršulė Ruseckienė ,,Laisvės rūmų architektas,, Leidimas 2007 m. 290 puslapiai. Stovis geras. Knyga apie legendinį partizanų vadą Juozą Lukšą - Daumantą.

Kaina 3 €

29.  Lionginas Baliukevičius ,,Partizano Dzūko dienoraštis,, Leidimas 2008 m. 222 puslapiai. Stovis geras. Partizano ,Liongino Baliukevičio - Dzūko ,atsiminimai apie pokario kovas Lietuvoje.

Parduota

30.  Vytautas Vitkus ,,Pulkininkas Kazimieraitis,, Leidimas 2001 m. 215 puslapių. Stovis idealus. Knygoje atskleidžiamas J.Vitkaus - Kazimieraičio gyvenimas,veikla partizanų gretose.  

Kaina  5 €

31.  Algirdas Jėčys ,,Sutryptos viltys,, Leidimas 2000 m. 312 puslapių. Stovis geras. Prisiminimų autorius pasakoja apie savo tėvo Domininko Jėčio, nepriklausomos Lietuvos karininko, vėliau – Dainavos apygardos partizanų vado gyvenimą ir žūtį, prisimena savo "golgotas" po sovietinius kalėjimus ir Sibiro lagerius. 

Kaina  5 €

32.  Zita Buržaitė-Vėžienė ,,Ką papasakotų paminkliniai akmenys,, Leidimas 2011 m. 394 puslapiai. Stovis geras. Knyga apie sovietinio genocido aukas,žuvusius pokario kovose Lietuvos vyrus , jų atminimo įamžinimą Pakruojo rajone.

Kaina  4 €

33.  Autorių kolektyvas ,,Antazavės šilo mūšis,krašto rezistencija ir genocidas ,, Leidimas 2014 m. 208 puslapiai. Stovis geras. Knygoje aprašomas 1944 m įvykęs Lietuvos partizanų ir NKVD dalinių mūšys Antazavės šile. Knygoje surinkti pasakojimai apie Vyteis kuopos partizanų 1944-1958 m pasipriešinimo kovas , partizanų vadus Mykolą Kazana, Antaną Streikų, bei visos Streikų šeimos kovą už Lietuvos laisvę.

Kaina  5 €

34.  Bronius Aušrotas ,,Sunkių sprendimų metai,, . Leidimas 1985 m. 238 puslapiai. Knyga išleista JAV. Stovis geras .Autorius knygoje pasakoja įvairius nuotykius, kurie pasitaikė jo žvalgybinėje tarnyboje prie demarkacijos linijos su Lenkija, lenkais ir jų papirktais šnipais,Rusijos veiksmus okupuojant Lietuvą. 

Kaina  4 €

35.  Kęstutis Grigaliūnas ,,Mirties dienoraščiai,, Leidimas 2010 m. 250 puslapių. Stovis geras. Knygą sudaro šimtai nuo sovietų rėžimo nukentėjusių žmonių portretai , rasti Lietuvos ypatingojo archyvo bylose. Knygoje publikuojami 944 portretai su trumpais biografijos tekstais.  Kaina  7 €

36.  G.Surgailis ,,Lietuvos karinis laivynas 1935 -1940 m,, Leidimas 2003 m. 207 puslapiai. Stovis geras. G.Surgailio paruošta knyga apie Lietuvos bei kaimyninių šalių karo laivyną.                                 

 Kaina  7 €

37.  J.Aničas ,,Karininkas Antanas Juozapavičius ,, Leidimas 2004 m. 124 puslapiai. Stovis geras. Biografinė knyga apie Lietuvos karininką Antaną Juozapavičių. 

Kaina  5 €

38.  A.Katilius ,,Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys 1990 - 1991 m.,, Leidimas 2011 m. 226 puslapiai. Tiražas 250 vnt. Stovis geras. Lietuvos Respublikos KAD Mokomasis junginys 1990 - 1991 m. Istorinė apybraiža,atsiminimai,dokumentai. PARDUOTA

39.  G.Surgailis ,,Rusijos kariuomenės išvedimas,, Leidimas 2005 m. 345 puslapiai. Stovis geras. Monografija apie Rusijos kariuomenės išvedimą iš Lietuvos Respublikos 1990-1993 metais. 

Kaina  7 €

40.  S.Abromavičius ,,Partizanų motinos,, Leidimas 2010 m. 255 puslapiai. Stovis geras. Knygoje pasakojama apie Lietuvos partizanų ir jų motinų likimus. 

Kaina  5 €


 • 0

#2
Sergejus

Sergejus
 • Nariai
 • 2 Pranešimai:

Vilniuje arba siunčiu paštu. Pašto išlaidas apmoka pirkėjas.

 

Lietuvos kariuomenė , pokario Lietuvos partizanai,politika

 

1.      V.Ašmenskas ,,Didžiosios tautos aukos,, Leidimas 2007 m. 305 puslapiai. Stovis geras. Knyga apie sovietų represijas prieš Lietuvos karininkiją ir politikus.  Kaina  3 €

2.      Povilas Pečiulaitis ,,Šitą paimkitę gyvą,, . Leidimas 1993 m. 303 puslapiai. Stovis normalus. Lietuvos partizano,politinio kalinio,JAV piliečio Povilo Pečiulaičio – Lakštingalos atsiminimai. Kaina 1,5 €

3.      Nijolė Gaškaitė – Žemaitienė ,,Žuvusiųjų Prezidentas,, . Leidimas 1998 m. 510 puslapių. Stovis idealus. Biografinė knyga apie Lietuvos partizanų vadą,LLKS prezidiumo pirmininką Joną Žemaitį – Vytauta.  Kaina 5 €

4.      J.Listopadskis . ,,Laisvės ir vergijos metai,, . Leidimas 1993 m. 199 puslapiai. Stovis labai geras. Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo pulkininko leitenanto J.Listopadskio (1899-1971) atsiminimai apie karininko kelią ir tarnybą,mūsų kariuomenės tragediją 1940 m ,lietuvio dėstytojo ,,karjerą,, Maskvos karo akademijoje.  Kaina 1 €

5.      Autorių kolektyvas ,,Krašto Apsaugos Savanorių Pajėgos,, Leidimas 2001 m. 167 puslapiai. Stovis idealus. Leidinys supažindina su KASP 10-ies metų istorija,įvykiais. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis.  Kaina  10 €

6.      Autorių kolektyvas ,,Mes-savanoriai,, . Leidimas 1995 m. 143 puslapiai. Stovis labai geras. Tiražas 1000 vnt. Trumpa SKAT istorijos apžvalga,apimanti 1991 – 1995 m laikotarpį. Leidinys gausiai iliustruotas fotografijomis  Kaina 7 €

7.      Vytautas Voveris ,,Trečioji savanorių karta,, Leidimas 2006 m. 163 puslapiai. Stovis labai geras. Tiražas 1250 vnt. Knygoje apžvelgiama Lietuvos SKAT istorija.  Kaina 7 €

8.      Jonas Rudokas ,,Prarastieji Lietuvos talentai,, . Leidimas 2001 m. 399 puslapiai. Stovis įdealus. Knyga-kuklus paminklas kelioms dešimtims mokslo žmonių,dirbusių Lietuvos kariuomenėję 1918-1940 m.  Kaina 10 €

9.      Autorių kolektyvas ,,Lietuvos partizanų kovos ir jos slopinimas MVD-MGB dokumentuose 1944-1953m,, Leidimas 1996 m. 722 puslapiai. Stovis geras.Dokumentų rinkinys,kurie atskleidžia MVD vykditas priemones prieš Lietuvos partizanų judėjimą.  Kaina 5 €

10.  Autorių kolektyvas ,,Pamirštas SSRS karo nusikaltimas. Rainiai 1941.06.24-25,, . Leidimas 2006 m. 309 puslapiai. Stovis idealus. Knyga skirta Rainių žudynių 65-osioms metinėms paminėti.  Kaina 2 €

11.  Janina Semaškaitė ,,Priesaika.Jonas Semaška-Liepa ir bendražygiai,, Leidimas 2000 m. 406 puslapiai. Stovis idealus. Dokumentinė esė apie Lietuvos ir Vokietijos kariuomenių karininką ,pasipriešinimo sovietams organizatorių J.Semaška.  Kaina 10 €

12.  Autorių kolektyvas ,,Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai,, Pirmas tomas ,,LDK didieji etmonai ir sukilimų vadai,, Leidimas 2008 m. 290 puslapių.Stovis idealus.Tiražas 4000 vnt. Knyga supažindina su LDK kariuomenės didžiaisiais etmonais,sukilimų Lietuvoje vadais.                  

Autorių kolektyvas ,,Krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai,, Antras tomas. Leidimas 2008 m. 448 puslapiai. Stovis idealus. Tiražas 4000 vnt. Knyga supažindina su prieškario ir atkurtos nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vadais bei krašto apsaugos ministrais.  Kaina už abi dalis 40 €

13.  Autorių kolektyvas ,,Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941/1944-1953 metais sovietinės okupacinės valdžios dokumentuose,, Leidimas 1995 m. 626 puslapiai. Stovis labai geras. Knyga apie lietuvių tautos trėmimus 1940-1953 m. Knygoje pateikiami sovietinių okupacinių institucijų dokumentai apie trėmimus. Kaina 3 €

14.  Algimantas Liekis ,,Signatarai.Vasario 16,, Leidimas 1996 m. 408 puslapiai. Stovis geras. Knyga apie 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus. Pateikiamos signatarų biografijos.  Kaina 4 €

15.  Tomas Remeikis ,,Lietuvos Respublikos užsienio politika.Dokumentai 1939-1940 m,, .        Pirmas tomas. Leidimas 2009 m. 690 puslapių. Stovis idealus. Tiražas 500 vnt.   Knyga apima vienerių metų laikotarpį-1939 m. rugpjūčio 29 d iki 1940 m. rugpjūčio 14 d. Per ši laikotarpį pasikeitė Europa. Dokumentų rinkinio pagrindą sudaro Lietuvos diplomatų korespondebcija.Pateikiami dokumentai leis susidaryti visapusišką vaizdą apie to meto įvykius.                                             

Tomas Remeikis ,,Lietuvos Respublikos užsienio politika.Dokumentai 1939-1940 m,, . Antras tomas. Leidimas 2009 m. 317 puslapių. Tiražas 500 vnt.   Knyga apima vienerių metų laikotarpį-1939 m. rugpjūčio 29 d iki 1940 m. rugpjūčio 14 d. Per ši laikotarpį pasikeitė Europa. Dokumentų rinkinio pagrindą sudaro Lietuvos diplomatų korespondebcija.Pateikiami dokumentai leis susidaryti visapusišką vaizdą apie to meto įvykius.  Kaina už abi dalis 20 €

16.  Tomas Remeikis ,,Lietuvos Respublikos užsienio politika. Dokumentai 1938 m,, Leidimas 2012 m. 495 puslapiai. Stovis idealus. Tiražas 500 vnt.  Šį dokumentų rinkinį sudaro dokumentai ir diplomatiniai susirašinėjimai,vykę artėjančios katastrofos Europoje išvakarėse.  Kaina 10 €

17.  Autorių kolektyvas ,,Nepriklausomos Lietuvos Valstybės atkūrimas 1917-1922 m,, Leidimas 2001 m. 176 puslapiai. Stovis geras.Tiražas 1000 vnt. Leidinys ,skirtas atminti 1998 m. organizuotai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 80-čio parodą.                Kaina  2 €

18.  Algimantas Liekis ,,LKP agonijos kronika,, Pirma dalis. Leidimas 1996 m. 342 puslapiai. Stovis geras.Knygoje mėginama atskleisti LKP pastangos išlikti Lietuvos valdžioje reorganizavusis į savarankišką partija,siekiai Lietuvos tautos atgimimą panaudoti savo tikslams. Aprašomi įvykiai Lietuvoje vios sovietų okupacijos metu.                                                                                             Algimantas Liekis ,,LKP agonijos kronika,, Antra dalis. Leidimas 1996 m. 330 puslapiai. Stovis geras.Knygoje mėginama atskleisti LKP pastangos išlikti Lietuvos valdžioje reorganizavusis į savarankišką partija,siekiai Lietuvos tautos atgimimą panaudoti savo tikslams. Aprašomi įvykiai Lietuvoje vios sovietų okupacijos metu.                                              Kaina už abi dalis 7 €

19.  N.Gaškaitė-Žemaitienė ,,Partizanai apie pasaulį,politiką ir save,, Leidimas 1998 m. 711 puslapių. Stovis labai geras.  Šioje knygoje pateikiamos partizanų publikacijos iš 1944–1956 m. Lietuvoje pogrindyje leistų leidinių. Rinkinį sudaro probleminiai straipsniai, įvykių komentarai, egzistenciniai apmąstymai ir kitokia publicistika  Kaina 5 €

20.  Petras Stankeras ,,Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare,, Leidimas 2008 m. 811 puslapių. Stovis idealus. Monografijoje analizuojamos lietuvių policijos atkūrimo politinės aplinkybės 1941 m., atkurtos lietuvių policijos administravimo tvarka, jos misija, vaidmuo, struktūrų raida ir tinklas bei reikšmė Lietuvos vidaus padėčiai vokiečių valdymo metais. Autorius, pasitelkęs naujus istorinės literatūros darbus ir archyvinius šaltinius, siekė visiškai naujai pažvelgti į lietuvių policijos atkūrimą bei egzistavimą karo metais.  Kaina 15 €

21.  Petras Ironis Jokubka ,,Gulbinškių idilė,, Leidimas 1999 m. 335 puslapiai. Stovis labai geras. Lietuvos kariuomenės karininko knygoje pasakojama apie Nepriklausomybės kovas 1918-1920 m., jose dalyvavusius savanorius,kovų veiksmus ir žmonių likimus Lietuvą okupavus sovietams. Kaina 1,5 €

22.  Justinas Sajauskas ,,Suvalkijos geografija,, Leidimas 2001 m. 438 puslapiai. Stovis geras. Buvusių partizanų ryšininkų,rezistencinės kovos rėmėjų gyvenimo literatūrinės miniatiūros vaizdingai perteikia pokario Lietuvos realybę.  PARDUOTA

23.  Autorių kolektyvas ,,Laisvės saulei tekant,, Leidimas 1999 m. 260 puslapių. Stovis labai geras. Tiražas 1000 vnt. Knyga apie kovas dėl Lietuvos išvadavimo iš bolševikų Zarasų krašte 1919 m. Kaina 3 €

24.  Vytautas Voveris ,,Pasienietis Gintaras Žagunis.Laisvės gynėjo kelias,, Leidimas 2008 m. 158 puslapiai. Stovis idealus. Lietuvos Pasienio apsaugos pareigūno,1991.05.19 žuvusio tarnyboje Krakūnų poste,gyvenimo istorija. Knyga-dalis Lietuvos Pasienio apsaugos istorijos kurioje aprašomas sudėtingas,pilnas pavojų 1991 m Pasienio apsaugos pareigųnų darbas. Kaina  4 €

25.  A.Anušauskas/G.Sviderskytė ,,XX amžiaus slaptieji archyvai,, Leidimas 2008 m. 379 puslapiai. Stovis labai geras. Knygos pagrindą sudaro TV dokumentinio serialo ,,XX amžiaus slaptieji archyvai,, medžiaga. Kiekviena dalis-istorinis detektyvas. Parodomos slaptų tarnybų ir karinės operacijos, agentų dramos,neišaiškinti nusikaltimai,perversmai ir pučai,istorinių asmenybių biografijos, teroras ir žvalgybų karas Lietuvoje.  Kaina 10 €

26.  Vidas Grigoraitis ,,Lietuvos kariuomenės technika 1918-1940 m,, Leidimas 2009 m. 271 pusl. Stovis geras. Knyga apie prieškario Lietuvos kariuomenės technika. Atskirai aprašoma ir Lietuvos kaimyninių šalių turėta karinė technika.  Kaina 20 €

27.  J.Talalas ,,Lietuvos pavergimo dokumentai,, Leidimas 1994 m. 375 pusl. Stovis geras. Knygoje skelbiami dokumentai apie sovietų veiklą okupuotoje Lietuvoje,pateikiamos Lietuvos žmonių suėmimų ir tardymų dokumentai.  Kaina   1 €

28.  Vida Uršulė Ruseckienė ,,Laisvės rūmų architektas,, Leidimas 2007 m. 290 puslapiai. Stovis geras. Knyga apie legendinį partizanų vadą Juozą Lukšą - Daumantą. Kaina 3 €

29.  Lionginas Baliukevičius ,,Partizano Dzūko dienoraštis,, Leidimas 2008 m. 222 puslapiai. Stovis geras. Partizano ,Liongino Baliukevičio - Dzūko ,atsiminimai apie pokario kovas Lietuvoje. Kaina  4 €

30.  Vytautas Vitkus ,,Pulkininkas Kazimieraitis,, Leidimas 2001 m. 215 puslapių. Stovis idealus. Knygoje atskleidžiamas J.Vitkaus - Kazimieraičio gyvenimas,veikla partizanų gretose.  Kaina  5 €

31.  Algirdas Jėčys ,,Sutryptos viltys,, Leidimas 2000 m. 312 puslapių. Stovis geras. Prisiminimų autorius pasakoja apie savo tėvo Domininko Jėčio, nepriklausomos Lietuvos karininko, vėliau – Dainavos apygardos partizanų vado gyvenimą ir žūtį, prisimena savo "golgotas" po sovietinius kalėjimus ir Sibiro lagerius.  Kaina  5 €

32.  Zita Buržaitė-Vėžienė ,,Ką papasakotų paminkliniai akmenys,, Leidimas 2011 m. 394 puslapiai. Stovis geras. Knyga apie sovietinio genocido aukas,žuvusius pokario kovose Lietuvos vyrus , jų atminimo įamžinimą Pakruojo rajone. Kaina  4 €

33.  Autorių kolektyvas ,,Antazavės šilo mūšis,krašto rezistencija ir genocidas ,, Leidimas 2014 m. 208 puslapiai. Stovis geras. Knygoje aprašomas 1944 m įvykęs Lietuvos partizanų ir NKVD dalinių mūšys Antazavės šile. Knygoje surinkti pasakojimai apie Vyteis kuopos partizanų 1944-1958 m pasipriešinimo kovas , partizanų vadus Mykolą Kazana, Antaną Streikų, bei visos Streikų šeimos kovą už Lietuvos laisvę. Kaina  5 €

34.  Bronius Aušrotas ,,Sunkių sprendimų metai,, . Leidimas 1985 m. 238 puslapiai. Knyga išleista JAV. Stovis geras .Autorius knygoje pasakoja įvairius nuotykius, kurie pasitaikė jo žvalgybinėje tarnyboje prie demarkacijos linijos su Lenkija, lenkais ir jų papirktais šnipais,Rusijos veiksmus okupuojant Lietuvą.  Kaina  4 €

35.  Kęstutis Grigaliūnas ,,Mirties dienoraščiai,, Leidimas 2010 m. 250 puslapių. Stovis geras. Knygą sudaro šimtai nuo sovietų rėžimo nukentėjusių žmonių portretai , rasti Lietuvos ypatingojo archyvo bylose. Knygoje publikuojami 944 portretai su trumpais biografijos tekstais.  Kaina  7 €

36.  G.Surgailis ,,Lietuvos karinis laivynas 1935 -1940 m,, Leidimas 2003 m. 207 puslapiai. Stovis geras. G.Surgailio paruošta knyga apie Lietuvos bei kaimyninių šalių karo laivyną.                                   Kaina  7 €

37.  J.Aničas ,,Karininkas Antanas Juozapavičius ,, Leidimas 2004 m. 124 puslapiai. Stovis geras. Biografinė knyga apie Lietuvos karininką Antaną Juozapavičių.  Kaina  5 €

38.  A.Katilius ,,Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys 1990 - 1991 m.,, Leidimas 2011 m. 226 puslapiai. Tiražas 250 vnt. Stovis geras. Lietuvos Respublikos KAD Mokomasis junginys 1990 - 1991 m. Istorinė apybraiža,atsiminimai,dokumentai. Kaina  7 €

39.  G.Surgailis ,,Rusijos kariuomenės išvedimas,, Leidimas 2005 m. 345 puslapiai. Stovis geras. Monografija apie Rusijos kariuomenės išvedimą iš Lietuvos Respublikos 1990-1993 metais.  Kaina  7 €

40.  S.Abromavičius ,,Partizanų motinos,, Leidimas 2010 m. 255 puslapiai. Stovis geras. Knygoje pasakojama apie Lietuvos partizanų ir jų motinų likimus.  Kaina  5 €


 • 0

#3
Sergejus

Sergejus
 • Nariai
 • 2 Pranešimai:

Laba diena kokiu budu nusipirki A.Katilius ,,Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys 1990 - 1991 m.,,

ir kaip su jumis susisiekti

mano tel. 861032251 Sergejus , Vilniaus m.


 • 0

#4
Knygos

Knygos
 • Nariai
 • 1 Pranešimai:

Norėčiau pirkti knygą Nr. 30 pažymėtą. Ar dar turite?


 • 0

Taip pat pažymėtų su viena ar daugiau šių žymių: PARDUODU

Vartotojų skaito šią temą: 0

narių: 0, svečių: 0, slaptų narių: 0