Peršokti prie turinio

Nuotrauka

Viktorija Daujotytė-Pakerienė


  • Prašome prisijungti, kad galėtumėte parašyti atsakymą
Temoje nėra atsakymų

#1
Karolis

Karolis

    Forumo dvasia

  • Moderatoriai
  • 1.455 Pranešimai:
Viktorija Daujotytė-Pakerienė, rašytoja literatūrologė ir profesorė, gimė 1945 m. spalio 1 d. Telšių rajono Keiniškės kaime. 1986 m baigė Vilniaus Universiteto lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 1972 m. pradėjo dirbti Vilniaus universitete, ilgą laiką vadovavo literatūros katedrai. 1975 m. įstojo į rašytojų sąjungą.

1993 m. rašytoja buvo apdovanota Nacionaline premiją, 1996 m. gavo Santarvės premiją, o 2007 m. jai buvo įteikta Teisės fakulteto Alumni draugijos įsteigta Konstitucijos Taurė už indėlį į LR Konstitucijos taikymo plėtrą.

Viktorija Daujotytė - Pakerienė yra habilituota humanitarinių mokslų daktarė, profesorė ir daugybės publikacijų, knygų, vadovėlių autorė.

Bibliografija:
Jurgis Baltrušaitis: monografija. - Vilnius: Vaga,1974.
Lietuvių filosofinė lyrika. - Vilnius: Vaga, 1977.
Kas tu esi, eilėrašti? - Vilnius: Vaga, 1980.
Janina Degutytė: gyvenimo ir kūrybos apybraiža. - Vilnius: Vaga, 1984.
Lyrikos būtis: teminiai portretiniai etiudai. - Vilnius: Vaga, 1987.
Tautos žodžio lemtys: XIX amžius: monografija. - Vilnius: Vaga, 1990.
Moters dalis ir dalia: Moteriškoji literatūros epistema. - Vilnius: Vaga, 1992.
Su Jurgiu Baltrušaičiu. - Vilnius: Regnum, 1994.
Lyrika mokykloje. - Kaunas: Šviesa, 1995.
Salomėjos Nėries ruduo: esė, tekstų skaitymai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
Viktorija Daujotytė. Klausimai; Janina Degutytė. Atsakymai.- Vilnius: Regnum, 1996.
Šatrijos Raganos pasaulyje: gyvenimo ir kūrinių skaitymai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Trys sakiniai. - Kaunas: Šviesa, 1997.
Kalbos kalbėjimas. - Vilnius: Regnum, 1997.
Tekstas ir kūrinys: Viktorija Daujotytė. - Vilnius: Kultūra, 1998.
Kultūros šalys ir nuošalės. - Kaunas: Technologija, 2000.
Esė apie poeziją ir esimą. - Vilnius, 2001;
Parašyta moterų. - Vilnius: Alma littera, 2001.
Sakiniai: esė. - Vilnius: Tyto alba, 2002.
Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai: kūrybos studija. - Vilnius: Tyto alba, 2003.
Raštai ir paraštės: apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Salomėja Nėris: fragmento poetika. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Mažoji lyrikos teorija. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
Perrašai: eiliuoti tekstai. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
Žmogus ir jo kalnas: apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską: asmenybės fenomenologija. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.


Mokymo priemonės:
Tarybinio žmogaus dvasinio gyvenimo atspindžiai dabartinėje lyrikoje: medžiaga lektoriui. - Vilnius: Žinija, 1978.
Lyrikos teorijos pradmenys: mokymo priemonė respublikos aukšt. m-klų filologijos spec. studentams. - Vilnius: Mokslas, 1984.
Vinco Mykolaičio - Putino lyrika: mokomoji knyga respublikos aukšt. m-klų filolog. spec. studentams. - Vilnius: Mokslas, 1988.
Moteriškoji literatūros epistema: speckurso paskaitos. - Vilnius: VU, 1991.
Lietuvių literatūra: XX a. pradžia (1900-1918): mokomoji knyga 11 kl. - Kaunas: Šviesa, 1992.
Lietuvių literatūra: XX a. pradžia (1900-1918): vadovėlis 11 klasei. - Kaunas: Šviesa, 1992.
Lietuvių literatūra: XX a. pirmoji pusė (1918-1940): vadovėlis 11 kl. - Kaunas: Šviesa, 1994.
Lietuvių literatūra: XX a. pradžia ir pirmoji pusė: vadovėlis XI klasei. - Kaunas: Šviesa, 1996.
Literatūros filosofija: vadovėlis. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001.
Literatūros fenomenologija: problemikos kontūrai: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.


Sudarė:
Šiuolaikinės poezijos problemos: straipsnių rinkinys. - Vilnius: Vaga, 1977.
Lyrika: Vinco Mykolaičio-Putino rinktinė. - Vilnius: Vaga, 1982.
Motiejaus Gustaičio rinktinę Sielos akordai, 1984.
Lietuvių eilėraštis proza: antologija. - Vilnius: Vaga, 1987.
Erškėčių vainikas: Juozapo Albino Herbačiausko kūrybos rinktinė. - Vilnius: Vaga, 1992.
Gairės: Mokytojams ir moksleiviams (su Arvydu Šliogeriu): straipsnių rinkinys. - Kaunas: Šviesa, 1992, 1993.
Prie didelio kelio (su Valentinu Sventicku): Salomėjos Nėries rinkinys. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.
Janina Degutytė: Atsakymai: nebaigta autobiografija. - Vilnius: Regnum, 1996.
Pavandenė (su Adomu Butrimu): monografija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1996.
Atsiminimus apie Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą (su Brigita Speičyte): monografija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997.
Prilenktas prie savo gyvenimo: pokalbių su Marcelijumi Martinaičiu knyga apie gyvenimą ir kūrybą. - Vilnius: Vyturys, 1998.
Šešėliuotas mano kelias: Salomėjos Nėries dienoraščių, eilėraščių, laiškų, esė rinktinė. - Kaunas: Šviesa, 1999.

  • 0
Vartotojų skaito šią temą: 0

narių: 0, svečių: 0, slaptų narių: 0