Peršokti prie turinio

Nuotrauka

Henrikas Radauskas


  • Prašome prisijungti, kad galėtumėte parašyti atsakymą
Temoje nėra atsakymų

#1
Karolis

Karolis

    Forumo dvasia

  • Moderatoriai
  • 1.455 Pranešimai:
Henrikas Radauskas – nepriklausomos Lietuvos lyrikas, augęs ir brendęs Lietuvoje, kūrybos viršūnių pasiekęs išeivijoje.

Henrikas Radauskas gimė 1910 m. balanžio 23 d. Krokuvoje (Lenkijoje). Augo Gikonių kaime, Rozalimo valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Pirmąjį pasaulinį karą praleido Rusijoje, Sibire (Novo-Nikolajevske) lankė pradžios mokyklą. 1921 m. grįžo į Lietuvą. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje. Studijų metais pradėjo rašyti poeziją. 1929 m. baigęs seminariją, vienerius metus mokytojavo Kazokiškio pradžios mokykloje. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete studijavo lietuvių, vokiečių, rusų kalbas ir literatūrą. 1936 m. buvo Klaipėdos radiofono pranešėjas lietuvių ir vokiečių kalbomis, 1937-1941 m. dirbo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje redaktoriumi. 1944-1945 m. gyveno Berlyne, iš ten persikėlė į Roitlingeną. 1949 m. atvyko į JAV. Gyveno Baltimorėje, Čikagoje, nuo 1959 m. Vašingtone dirbo Kongreso bibliotekoje.

Mirė 1970 m. rugpjūčio 27 d. Vašingtone.

Henrikas Radauskas – lyrinių eilėraščių meistras, neoromantikas, estetinės poezijos atstovas, nepriklausęs jokiems literatūriniams sąjūdžiams, susikūręs savitą stilių, savo poetinį pasaulėvaizdį. H. Radausko poezijoje gamta, jos reiškiniai tik išeities taškas, o projekcija nukreipta į žmogų, jo būtį, į kūrybą. Poeto kūrybai būdinga žodžio ir vaizdo santūrumas, poetinis gilumas, romantiškumas. Muzikalumas ir vaizdų spalvingumas yra pačios ryškiausios H. Radausko poezijos savybės. Eilėraščių forma yra daili, skambi, išbaigta.

Poezijai būdingas atsiribojimas nuo pasaulio, nuo realaus gyvenimo problemų. Poetas sugeba stovėti šalia gyvenimo ir žvelgti į viską šalto satyriko akimis. Lengva pašaipa, skaudi ironija ir pikta satyra, paliečianti kai kada net cinizmo ribą, yra būdinga daugeliui jo eilėraščių.

Pagrindinės rašytojo eilėraščių temos:
1. Gamta, jos grožis. Gamta – neišsemiamas grožio ir įkvėpimo šaltinis (eil. Saulės darbai, Vasaros diena, Kalnuose, Žiemos pasaka).
2. Kūryba, poeto likimas. Poeto paskirtis – kurti grožį (eil. Poetai arba Katastrofa, Skulptorius lipdo Centaurus, Deganti šaka, Atradimai, Dainos gimimas).
3. Meilė (eil. Lunatikė, Pirmoji naktis, Undinės, Malda blondinei).
4. Gyvenimas, pasaulis. Nusivylimas tikrove ir tikėjimas vaizduotės, pasakos galia (eil. Girtuoklis grįžta namo, Uostas, Mugė, Antros rūšies restorane, Pasaka).

Bibliografija:
Fontanas: eilėraščiai / Henrikas Radauskas. – Kaunas, 1935. – 62 p.
Lenkiškai lietuviškas žodynas. – Kaunas, 1939. – 257 p.
Strėlė danguje: eilėraščiai / Henrikas Radauskas. – Chicago: Saulius, 1950. – 110 p.
Žiemos daina: eilėraščiai / Henrikas Radauskas. – Chicago: V. Saulius, 1955. – 77 p.
Eilėraščiai / Henrikas Radauskas. – Chicago: Vytautas Saulius, 1965. – 237 p.
Eilėraščiai (1965-1970) : pomirtinė poezijos knyga / Henrikas Radauskas ; parengė Jurgis Blekaitis. – Chicago: Saulius, 1978. – 100 p.
Lyrika / Henrikas Radauskas. – Vilnius: Vaga, 1980. – 349 p.
Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu / Henrikas Radauskas ; sudarė J. Girdzijauskas, Ž. Piličiauskas. – Kaunas: Šviesa, 1993. – 255 p. (Mokinio biblioteka)
Eilėraščiai / Henrikas Radauskas. – 2-asis leid. – Vilnius: Baltos lankos, 1994. – 247 p. (Baltų lankų literatūros kolekcija)
Radauskas : apie kūrybą ir save : recenzijos ir str. : H. Radauskas atsiminimuose ir kritikoje / sudarė G. Viliūnas ; red. V. Gasiliūnas. – Vilnius : Baltos lankos, 1994. – 589 p.
Eilėraščiai / Henrikas Radauskas. – Vilnius : Baltos lankos, 1999 (Vilnius : Vilspa). – 255 p. (Rinktinė lietuvių poezija)
Vyturėlio juokas : [eilėraščiai] / Henrikas Radauskas ; [sudarė Alfonsas Baranauskas]. – Kaunas : UAB "Vada", 2001 (Kaunas : Spindulys). – 112, [4] p.
Eilėraščiai / Henrikas Radauskas. – 2-asis leid. – Vilnius : Baltų lankų leidyba, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 255, [1] p. (Rinktinė lietuvių poezija)
Poezija / Henrikas Radauskas ; parengė Agnė Iešmantaitė. – Vilnius : Žaltvykslė, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). – 83, [1] p. (Mokinio skaitiniai)
Poezija / Henrikas Radauskas ; parengė Agnė Iešmantaitė. – Vilnius : Žaltvykslė, 2006 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 83, [1] p. (Mokinio skaitiniai)
Visi eilėraščiai / Henrikas Radauskas ; sudarė Aleksandras Žalys. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 [i.e. 2007] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 326, [2] p. (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius)

  • 0
Vartotojų skaito šią temą: 0

narių: 0, svečių: 0, slaptų narių: 0